Dështon zgjedhja për Bord të BQK-së, sistemi financiar mund të bllokohet

E Hëne  06 Dhjetor 2021 17:05 |
Dështon zgjedhja për Bord të BQK-së, sistemi financiar mund të bllokohet

Ka dështuar zgjedhja e një kandidati për anëtar jo-ekzekutiv të Bordit të Bankës Qendrore të Kosovës.

As në rundin e dytë të votimit, asnjëri nga dy kandidatët, Nuhi Ahmeti dhe Imrije Zeqiri, nuk arritën të marrin shumicën e votave të deputetëve për t’u zgjedhur anëtar i Bordit të BQK-së.

Edhe pse në votim kanë marrë pjesë 96 deputetë, 53 fletvotime kanë qenë të pavlefshme. Për Nuhin Ahmetin kanë votuar 27 deputetë, ndërsa për Imrije Zeqirin 16 deputetë.

Pas dështimit, do të hapet konkursi i ri.

BQK-ja është pa bord funksional që nga qershori i vitit 2020 dhe se nëse nuk zgjidhet Bordi deri në fund të këtij viti, ishte paralajmëruar bllokimi i sistemit financiar në vend.

Në mungesë të Bordit, BQK-ja gjithashtu është duke funksionuar pa buxhet të miratuar, pasi ky proces është kompetencë e bordit. Ajo është duke shfrytëzuar një të dymbëdhjetën e buxhetit të vitit paraprak, që vlen vetëm për qëllime të financimit të shpenzimeve operacionale.

Më shumë rreth