KEDS njofton për ndërprerje të rrymës për shkak të punimeve

E Hëne  05 Tetor 2020 17:34 |
KEDS njofton për ndërprerje të rrymës për shkak të punimeve

KEDS njofton konsumatoret se do të ketë ndërprerje të rrymës për shkak të punimeve në rrjet.

 
Njoftimet nga KEDS për punimet në rrjet

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Ferizaj

1.
Në TS 35/10 kV Vrella do të ndërprehet:
Dalja 10kV Fshatrat Magure (kodi: 41048002) prej orës 10:00 – 14:00 .
Vendet: Magure, Medvevc, Dobraje, Rreze, Blinaje, Qylage, Poturovc, Torine, Poturovc, Gllanice.
Arsyeja: Montimi i ndarësit linjore 10(20) kV

2.
Në TS 35/10 kV Ferizaj 3 do të ndërprehet:
Dalja 10kV Gaqka (kodi: 40042002) prej orës 09:00 – 12:00 dhe 13:00-16:00
Vendet: Greme,Gaçka,Burrnik,Izhanc,Kashtanjeva,Bajnicë,Semaj,Prushaj,Sllatina dhe bizniset private.
Arsyeja: Pastrimi I trasese.

Gjakovë

1.
Në TS 35/10 kV Xërxa do të ndërprehet:
Dalja 10kV Xërxa (kodi: 82081003) prej orës 10:00-14:00.
Vendet: Xëxe – kryesisht konsumatorë komercial – biznese
Arsyeja: Tërheqja e përquesve të TM dhe pastrimi i trases.

2.
Në TS 35/10 kV Xërxa do të ndërprehet:
Dalja 10kV Dejni (kodi: 82081007) prej orës 13:00-16:00.
Vendet: Çifllak, Denjë, Dobidol, Guri Kuq, Kaznik, Kramovik, Polluzhë, Rakovinë, Ratkoc (një pjesë).
Arsyeja: Pastrimi i linjave shpërndarëse nga vegjetacioni

3
Në NS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërprehet:
Dalja 10kV Opterusha (kodi: 82000010) prej orës 09:00-12:00.
Vendet: Brestoc, Celinë, Hoçë e Vogël, Hoçë e Madhe, Nagavc, Opterushë, Velika Hoca, Zoçishtë.
Arsyeja: Pastrimi i linjave shpërndarëse nga vegjetacioni

Peja

1.
Në TS 110/10 kV Klina do të ndërprehet:
Dalja 10kV Zajmi (kodi: 52000104) prej orës 10:00 – 14:00 .
Vendet: Videjë, Polc, Zajm, Drenoc, Pjetërq, Dugajevë, Bokshiq, Grabanicë, Dollovë, Qeskovë, Kpuz, Volljakd dhe Sferkë.
Arsyeja: Ndrrimi i shtyllave T.M. pastrami i trases.

Gjilan

1.
Në TS 35/10 kV Kllokot do të ndërprehet:
Dalja 10kV Tërpeza (kodi: 61065012) prej orës 10:00 -14:00.
Vendet: Zhiti, Tërpezë, Çifllak, Devajë, Kravaricë, Ballancë, T.S Privat 1 .
Arsyeja: Montim i shtyllës 12m në mes fushe.

Mitrovicë

1.
Në TS 110/10 kV Vushtria 2 do të ndërprehet:
Dalja 10kV Qytet e fshatra (kodi: 73000003) prej orës 10:00 -14:00.
Vendet: Gjykata e re, Kazerma 1, Zuqakë, Kosova Petrol, Sllatinë, Debërllukë 1, Debërllukë 2, Bajskë 1, Srekonica, Pasoma, Tërllabuq dhe Pompat Sllatinë..
Arsyeja: Bartja e rrjetit 10kv në shtyllën e re, terheqja e përcuesëve të lakuar dhe vendosja e siguresave 10kv.

2.

Në TS 35/10 kV Shupkovc do të ndërprehet:
Dalja 10kV Kqiqi (kodi: 700000102) prej orës 09:00 – 12:00 dhe 13:00-16:00
Vendet: Shupkovci, Kçiqi i Vogël dhe Kçiqi i Madh..
Arsyeja: Pastrimi I trasesë.

07.10.2020
Punime nga palët e treta

1
Në TS 110/10kV Klina do të ndërprehet:
TS 10/04 kV TS Shkolla Teknike (Kodi:52000012007) prej 15:00-17:00
Vendet: Rr.Skender Rexhepi (një pjesë), rr.Abedin Rexha (një pjesë), pjesa e qytetit kah rrethi.
Arsyeja : Montimi i letfes me izolim në panelin ekzistues të TS.

07.10.2020
Punime në projekte investive

Prishtinë

1.
Në TS 35/10kV Fushë Kosovë do të ndërprehet:
TS 10/04 kV TS Xhamija Kulla (Kodi: 15018018066) prej 09:00-16:00
Vendet: Një pjesë e fshatit Bardh i Madh, pjesa kah xhamia.
Arsyeja : Ngritja e shtyllave nën rrjetin ekzistues

2.
Në TS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërprehet:
TS 10/04kV TS Bazeni-Germi (kodi: 11000010047) prej orës 09:00 deri në ora 21:00
TS 10/04kV TS Resto.Germi,rest. Freskia,Lira (kodi: 11000010049) prej orës 09:00 deri në ora 21:00
TS 10/04kV TS Ndriqimi Germi (kodi: 11000010050) prej orës 09:00 deri në ora 21:00
TS 10/04kV TS Villa Germia (kodi: 11000010048) prej orës 09:00 deri në ora 21:00
Vendet: Një pjesë e Gërmis, Sofalis,
Arsyeja: Energjizimi i TSB -ës së re.

3.
TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet:
NS 10/04kV Furra Laura (kodi: 14000001004 ) prej orës 09:00 – 17:00
Vendet:Nje pjese e Rr. Skenderbeu, nje pjese e Valon Hasani,
Arsyeja: Projekti “Zgjerimi dhe Perforcimi i Rrjetit 2019”, LOT 10 Prishtina – konsumatoreve ne rrjetin e ri
4.
TS 110/35/10 kV Palaj (Kodi:180240) do të ketë ndërprerje totale prej orës 13:00-15:00
Vendet: Mulliri Palaj, Hade-Miniera, Hade, Hamidi, Lajthishtë, Kulla Sibovc, Sibovc te Kangjelët, Sibovc te Kelmendët, Shipitullaë, Grabovci, Tr private te Mjekiqi, Bivolak te Saraqët, Plemetin-Xhemnicët dhe konsumatorët e fshatit Sibovc, qyteti i Obiliq (një pjesë), Mazgit i Epërm dhe i Ulët, rr. Magjistrale Prishtinë-e Mitrovicë, Subotiqi dhe Kijaci, Fidanishte ,Fidanishte Kastriot ,Hashant,Elektro monti,Palaj.Stanovci i ulet, Prilluzha,Lumi i madh,GllavotiniBivolaku,Zhilivoda,Strovci dhe Bequku
Arsyeja: Testimi i versionit të ri të software-it të SCADA-s.

Më shumë rreth